AB Nymålat i Valbo

AB Nymålat i Valbo har startats och drivs mig Fredrik Sävström, utbildad Målarmästare och Projektledare inom måleri. Jag har arbetat som målare sedan 2005, och har sedan 2017 Mästarbrev inom måleriyrket.

AB Nymålat i Valbo är ett högkvalitativt måleriföretag, som aldrig tummar på slutprodukten.
Vi sätter alltid yrkesstoltheten främst för att i slutänden leverara ett ett objekt som både vi och våra beställare kan känna stolthet över.
Målet för oss är att vara den bästa entreprenören i regionen  inom måleri och ytskikt.

Måleriets utbildningar:

Gesällbrev. Måleriets yrkesnämnd. Våra målare är alla utbildade och har gesällbrev i måleriyrket.

Yrkesbevis. Byggnads yrkesnämnd. Våra snickare är alla utbildade och har yrkesbevis i byggyrken.

Mästarbrev. Sveriges hantverksråd. Vår projektledning har Mästarbrev inom måleriyrket.

Härdplaster. Akzo-Nobel.

Intern och extern kommunikation. Sveriges byggindustrier.

Arbetsmiljö Bas-P/U. Sveriges byggindustrier.

Byggnadstekninsk grundkurs. Sveriges byggindustrier.

Måleriprojektledare. Måleriföretagen i Sverige.

Övriga utbildningar och behörigheter:

Fartygsbefäl klassVIII. Sjöfartshögskolan i Kalmar.
Vilket gör att vi kan utföra arbeten i skärgården längs Gästrikekusten och i Storsjön.

Företaget innehar F-skattesedel.
Org.nr: 559289-1948
Bank-Giro  nr: 5424-6152

Fakturaadress:  faktura@nymalat.net
Märk alla fakturor med ett P-nummer. Pxxxx
E-postadress:  info@nymalat.net

AB Nymålat i Valbo drivs av mig, Fredrik Sävström.

Vår personal

Fredrik: Målarmästare och VD för AB Nymålat i Valbo.
Fredrika: Delägare och administratör.
Kenneth: Målare.
Josephine: Målare.
Patrik: Målare.
Mikael: Målare.
Mathilda: Målare
Edmund: Målare
Donja: Målarlärling.
Linus: Snickare.
Tyrone: Snickare / Murare. Inhyrd via Kreativ Bygg & Mur.